De naam Certa-Zorg is niet zomaar gekozen. Certa is een Latijns woord dat ‘betrouwbaar’
betekent. Met ‘betrouwbaar’ willen we aangeven dat je bij ons altijd verzekerd bent van
betrouwbare zorg. Dat betekent dat als je hulp nodig hebt, die dan geleverd wordt, ook na
17.00 uur.

Certa-Zorg is een zorgverlener die nauw samenwerkt met andere zorgverleners, allen in de
ambulante dienstverlening. Deze samenwerking zorgt ervoor dat er ruime ervaring is op
verschillende leefgebieden. Daarnaast is het voor ons als professionals fijn en belangrijk om
soms gebruik te kunnen maken van elkaars expertise.

Sinds 2017 voert Certa-Zorg WMO maatwerktrajecten uit voor de 14 Twentse gemeenten. Certa-Zorg is een gegunde partij bij de gemeenten en zorgkantoor en kan Zorg In Natura (ZIN) leveren.
Wij richten ons op mensen vanaf 18 jaar die willen werken aan een zelfstandig bestaan, maar hierbij ondersteuning nodig hebben. We gaan uit van de kwaliteiten, doelen en wensen van jou als cliënt.

Tijdens de intake worden deze in kaart gebracht en op de verschillende leefgebieden verwerkt in een zorg/begeleidingsplan. Aan de hand van dit plan wordt de begeleiding gestart om jouw leven zo goed mogelijk in te richten. Belangrijk hierbij is dat jij degene bent die bepaalt waar je het eerst aan wilt werken. Gezamenlijk zullen de zogeheten probleemgebieden aangepakt worden. Doordat we continu samen nieuwe doelen vaststellen zul je snel resultaat zien en merken dat succes ook voor jou is weggelegd. Dit zorgt dat je steeds zelfstandiger in het leven komt te staan.