Vertrouwenspersoon

U krijgt begeleiding of zorg van een van de medewerkers van Certa-Zorg. In feite werkt u samen met
hem of haar aan de oplossing van de kwesties die op dit moment bij u spelen. Natuurlijk doen wij ons
best om belangstellend, meelevend, correct en integer te zijn.

Toch kunt u van mening zijn dat dat de samenwerking niet naar wens verloopt. U krijgt bijvoorbeeld
in uw ogen te maken met pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of zelfs geweld. Als dat
zo is, kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft de
volgende taken:

o Luisteren
o Analyseren
o Adviseren
o Ondersteunen
o Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners

De vertrouwenspersoon behandelt alle hulpvragen strikt vertrouwelijk.
Certa-Zorg is daarvoor aangesloten bij SoloPartners. Daar zit iemand die als vertrouwenspersoon is
aangesteld. Hieronder treft u de contactgegevens van SoloPartners aan:

SoloPartners
Ridderhof 7
5341 HS Oss
085 2010140
info@solopartners.nl